ערבסק' מרכז למחול מזרחי'

עיצוב חוברת מידע פרוייקט במסגרת סיום לימודים במכללת הדסה