ערבסק' מרכז למחול מזרחי'

עיצוב גלויות, כ.ביקור,מארז לטבעת רגל, הדפסה על נייר הולגרמי מנצנץ פרוייקט במסגרת סיום לימודים במכללת הדסה