ערבסק' מרכז למחול מזרחי'

עיצוב לוגו פרוייקט במסגרת סיום לימודים במכללת הדסה